Gemeente

gemeente-kampen

Stadhuis:
bezoekadres:Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen
Postadres:     Postbus 5009, 8260 GA Kampen
Telefoon 14 038 (let op: plaats voor 14 038 geen andere cijfers)

Volg ons op twitter via http://twitter.com/gemkampen

Openingstijden publieksbalies
Maandag 9.00 –   12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Dinsdag 9.00 –   12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Woensdag             Belasting en Inning                                 13.00 – 16.00 uur
                            Burgerzaken                                 13.00 – 19.00 uur
Donderdag 9.00 –   12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Vrijdag 9.00 –   12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Meedoenbalie (Werk en Inkomen / Wmo) Alle dagen   van 9.00 – 16.00 uur

 Servicemeldpunt: 14 038

Wethouder E. Spaan