Welzijn Kampen

De Stichting Welzijn in Kampen is in januari 2012 ontstaan uit de stichtingen ‘Welzijn Senioren’ en ‘Vrijwilligerscentrale’ in Kampen. De Ombudswinkel en het Steunpunt Mantelzorg behoorden bij de Vrijwilligerscentrale en zijn nu ook onderdeel van de nieuwe ‘Stichting Welzijn in Kampen’.
Per januari 2014 maken ook de Stichtingen Cares (bureau voor vluchtelingen- en migrantenwerk) en Jongerenwerk Kampen onderdeel uit van de Stichting Welzijn in Kampen. Mevrouw Tineke Westera is directeur van de nieuwe welzijnsorganisatie.

De Stichting Welzijn in Kampen heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Contact – Openingstijden
Welzijn in Kampen
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
Telefoon: 038 – 3325550
Fax: 038 – 3324676
E-mail: vck@welzijnkampen.nl
Website: www.welzijnkam
Openingstijden: van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur